Jesteś praktykiem programu TWI?

Dołącz do naszej grupy na LinkedIN

Co to jest program Training Within Industry?

Program Training Within Industry rozwija umiejętności zarządcze u doświadczonych pracowników, liderów, kierowników, menadżerów w zakresie:

  • Instruowania pracowników
  • Doskonalenia metod pracy Kaizen
  • Budowania Relacji w zespole i rozwiązywania problemów
  • Zapewnienia bezpieczeństwa pracy

Program Training Within Industry powstał podczas II Wojny Światowej w USA i rozwijany był przez najlepszych praktyków takich jak Edwards Deming. Po wojnie transferowany był do Japonii, gdzie stał się podstawą m.in. Toyota Production System. Program Training Within Industry jest fundamentem w skutecznym wdrażaniu filozofii Lean Management.

Kim jest Praktyk programu Training Within Industry?
  • Praktyk TWI to osoba, która ukończyła przynajmniej jeden kurs Train – the Trainer z zakresu programu Training Within Industry (certyfikowany Trener TWI) albo osoba, która przeprowadziła pomyślnie przynajmniej jeden projekt wdrożeniowy z zakresu programu Training Within Industry zweryfikowany przez nasze Stowarzyszenie.
  • Praktyk TWI potrafi uczyć pracowników w swojej organizacji z zakresu programu Training Within Industry, a jego umiejętności zostały potwierdzone przez jedną z renomowanych film doradczo – konsultingowych albo przez nasze Stowarzyszenie.
  • Praktyk TWI to zazwyczaj pracownik firm produkcyjnej albo usługowej, który wdraża program Training Within Industry w swojej organizacji.
Czym jest Polskie Stowarzyszenie Praktyków Training Within Industry?

To organizacja non-profit, która weryfikuje i potwierdza umiejętności w zakresie stosowania metod z programu Training Within Industry wśród Praktyków programu Training Within Industry. Stowarzyszenie tworzą osoby z największym doświadczeniem w Polsce w zakresie programu Training Within Industry. Polskie Stowarzyszenie Praktyków TWI nie jest firmą szkoleniowo – doradczą. Naszą misją jest potwierdzenie umiejętności w zakresie stosowania metody z programu Training Within Industry wśród Praktyków działających w różnych organizacjach w Polsce.

Dlaczego warto dołączyć do Polskiego Stowarzyszenia Praktyków Training Within Industry?

Obecność w spisie na stronie Polskiego Stowarzyszenia Praktyków TWI potwierdza, że dany Praktyk TWI:

  • Ukończył kurs Train – the – Trainer prowadzony przez renomowaną firmę doradczo – konsultingową albo przeprowadził skutecznie przynajmniej jeden projekt wdrożeniowy z zakresu programu Training Within Industry
  • Potrafi szkolić ludzi z zakresu wybranych metod z programu Training Within Industry i potrafi przy tym skutecznie wdrażać te metody w dowolnej organizacji
  • Ma dostęp do zamkniętego forum wymiany wiedzy i doświadczeń praktyków, którzy wdrażają Training Within Industry w swoich organizacjach
Chcesz otrzymywać wartościową wiedzę o Lean Management i programie TWI?

Zapisz się do Newsletter Lean Community.

Nasi Partnerzy