IP
MP
RP
BP

IPMPRPBP e-mail: biuro@twi.org.pl Doświadczenie zdobywała w firmie Autoliv Poland, gdzie wdrażała instrukcje pracy według standardu TWI głównie w dziale montażu, ale także instrukcje kontroli jakości oraz instrukcje przezbrojeń. Praca w Autoliv Poland wymagał wielu działań praktycznych. Tworzenie każdej instrukcji rozpoczynało się od szczegółowego zapoznania się z linią produkcyjną oraz od obserwacji procesów, których miały dotyczyć…

LG Display Ploand sp. z o.o.

IP
MP
RP
BP

IPMPRPBP e-mail: biuro@twi.org.pl Od 2007 roku jestem związany z LG Display Poland. Obecnie pracuję jako Starszy Inżynier w Serwisie modułów LCD, wcześniej kilka lat spędziłem w Dziale Produkcji. Zawsze w swojej pracy interesowałem się usprawnianiem metod szkoleniowych, co przejawiało się m.in. tworzeniem zespołów trenerskich. Od 2015 roku wzbogaciłem swój warsztat o metodykę TWI. Miałem m.in.…