Standardized Work with TWI: Eliminating Human Errors in Production and Service Processes

Dr inż. Bartosz Misiurek

Książka napisana przez czołowego specjalistę w zakresie programu TWI – dr Bartosza Misiurek – pierwszego Polaka, który wydał książkę w amerykańskim wydawnictwie Productivity Press. Książka ma charakter praktyczny i opiera się na doświadczeniach wdrożeniowych, które autor zbierał od 2007 roku. W książce zawartych jest m.in. 41 zasad tworzenia Instrukcji TWI. Autor odpowiada na takie pytania jak:

  • Ile i jakie słowa używać do opisania głównych kroków, wskazówek i przyczyn?
  • Jak wykonywać zdjęcia do instrukcji?
  • Jak definiować symbole kategoryzujące przyczyny występowania wskazówek?
  • Po której stronie instrukcji umieszczać zdjęcia?
  • Jak poprawnie prezentować przyczyny dla wskazówek?
  • Co zrobić kiedy należy opisać instrukcję bardzo precyzyjnie?

Książka jest czymś w rodzaju przewodnika, który definiuje krok po kroku proces tworzenia Instrukcji TWI. Teoria w książce sprowadzona jest do niezbędnego minimum.

Jeden z rozdziałów w książce poświęcony jest podejściu Kaizen i jego relacji z programem TWI. W książce poza praktyczną wiedzą o stosowaniu metody TWI znajduje się cały rozdział opisujący jak wdrożyć TWI w organizacji. Autor przedstawia precyzyjnie czym jest Macierz Kompetencji i czym różni się od Macierzy TWI i Macierzy Wiedzy. Ostatni rozdział prezentuje sposób prowadzenia warsztatu praktycznego o TWI. Cały standard warsztatu zapisany jest na Arkuszu Podziału Pracy. Książka ma więc wbudowany kurs Train – The – Trainers. Na stronie www Autor udostępnił czytelnikom prezentację multimedialną, która jest pomocna przy prowadzeniu warsztatu praktycznego o TWI.

Dla kogo?

Książka dedykowana głównie dla praktyków, którzy chcą wdrożyć w swojej firmie standaryzację pracy wg TWI, a nie wiedzą jak to zrobić. Książka odpowiada na pytania: jak wdrożyć TWI i dlaczego to należy robić w ten sposób.

Ukryty skarb

Dr inż. Remigiusz Horbal

Praktyczny podręcznik dla specjalistów z sektora usługowego opisujący w przystępny sposób jak odnaleźć powtarzalne wzory w procesach usługowych i jak odseparować je od czynnika zmiennego. Autorem książki jest czołowy polski specjalista w zakresie wdrażania programu TWI w obszarze usługowym i produkcyjnym – dr inż. Remigiusz Horbal. W książce autor zawarł wiele praktycznych przykładów, które pomagają lepiej zrozumieć proces wdrażania programu TWI w otoczeniu biurowym. Autor skupił się głównie na metodach TWI Instruowanie Pracowników i TWI doskonalenie Metod Pracy. Metody te zostały w książce „wklejone” w proces wdrażania filozofii Lean Management. Idealna pozycja dla praktyków programu TWI!

Dla kogo?

Dla praktyków, którzy chcą standaryzować procesy usługowe w swojej organizacji.

Podręcznik TWI. Doskonalenie niezbędnych umiejętności przełożonych

Patrick Graupp i Robert J. Wrona

W książce opisane są bardzo precyzyjnie trzy metody należące do programu TWI:

  • Instruowanie Pracowników
  • Doskonalenie Metod Pracy
  • Relacje z Pracownikami

Każda z metod przedstawiona jest w oparciu o oryginalny przykład z II Wojny Światowej. Książkę czyta się bardzo dobrze zarówno w języku angielskim i polskim. Wiele stron poświęconych jest historii programu TWI. Niestety w książce brak jest wskazówek, jak wdrożyć program TWI w firmie. Z tego powodu książka jest bardzo dobrym wprowadzeniem dla osób, które nie miały styku z programem TWI. Książka jest również doskonałym źródłem wiedzy dla badaczy i naukowców.

Dla kogo?

Książka dedykowana dla osób, które chcą się dowiedzieć czym jest program TWI i chcą dokładnie poznać jego metody. Książka odpowiada na pytanie: co to jest program TWI?

Toyota Talent. Rozwijaj swoich pracowników na sposób Toyoty

Jeffrey K. Liker i David P. Meier

Książka ta jest częścią sagi pisanej przez Autora na temat wdrażania kultury Lean w Toyocie. Książka ta poświęcona jest wyłącznie metodzie TWI Instruowanie Pracowników. Autor, który ma olbrzymie doświadczenie z pracy w Toyocie, opisuje bardzo precyzyjnie co to znaczy instruowanie pracowników w programie TWI. Podtytuł książki doskonale oddaje jej przekaz: rozwijaj pracowników na styl Toyoty. W książce autor skupia się głównie na dokładnym opisie metody Instruowania Pracowników. Przedstawia przykładowe Arkusze Podziału Pracy oraz budowę Macierzy Kompetencji w oparciu o doświadczenia z Toyoty. Książka wydana jest w języku polskim, jednak jej tłumaczenie pozostawia wiele do życzenia. Polecamy wersję angielską.

Dla kogo?

Książka dedykowana dla osób, które chcą precyzyjnie poznać metodę Instruowania Pracowników oraz zobaczyć wiele przykładów Arkuszy Podziału Pracy.

Implementing TWI: Creating and Managing a Skills-Based Culture

Patrick Graupp i Robert J. Wrona

Książka jest rozwinięciem książki: TWI Wrokbook. Autorzy w tej książce położyli o wiele większy nacisk na istotę budowania kultury organizacyjnej przy wdrażaniu programu TWI. Program TWI zorientowany jest na rozwój pracowników w firmie.

Dla kogo?

Książka dedykowana dla osób, które są zainteresowane zrozumieniem istoty budowania kultury organizacji przy wdrażaniu Lean Management i programu TWI.

Training Within Industry: The Foundation of Lean

Donald Dinero

Książka prezentuje podstawową wiedzę o programie TWI. Jest świetnym źródłem informacji dla osób, które chcą dowiedzieć się o roli programu TWI w szczupłym zarządzaniu. Autor w publikacji odnosi się do oryginalnych materiałów z II Wojny Światowej.

Dla kogo?

Dla osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu programu TWI i dla osób, które prowadzą badania naukowe.

The 7 Kata: Toyota Kata, TWI, and Lean Training

Conrad Soltero i Patrice Boutier

W książce program TWI stanowi uzupełnienie podejścia, które stanowi fundament Systemu produkcyjnego Toyoty – Kata. W książce autorzy spoglądają na program TWI od jego „miękkiej” strony, która związana jest z szeroko rozumianym przywództwem. Program TWI rozwija liderów w zakresie umiejętności uczenia, doskonalenia i przywództwa. I te podstawowe umiejętności są w książce mocno wyeksponowane.

Dla kogo?

Dla osób zainteresowanych „miękką” stroną wdrażania Lean Management w organizacji.

Building a Global Learning Organization: Using TWI to Succeed with Strategic Workforce Expansion in the LEGO Group

Patrick Graupp, Gitte Jakobsen i John Vellema

Jest to bardziej stadium przypadku wdrożenia program TWI niż książka. Choć z drugiej strony publikacja ta uczy jak podejść skutecznie do wdrażania programu TWI. Autorami książki są konsultanci i praktycy z firmy Lego. W książce zapisane jest w jaki sposób program TWI wdrażany jest w tak dużej organizacji o międzynarodowym zasięgu. Autorzy prezentują opracowane Arkusze Podziału Pracy z naciskiem an sposób ich tworzenia.

Dla kogo?

Dla osób stojących przed wyzwaniem wdrożenia TWI w międzynarodowej organizacji liczącej wiele przedsiębiorstw produkcyjnych. Duży nacisk w książce położony jest na sposób zarządzania projektem.

TWI Case Studies: Standard Work, Continuous Improvement, and Teamwork

Donald A. Dinero

Książka jest zbiorem studiów przypadków wdrożenia programu TWI. Jest to dobry materiał jeżeli ktoś chce się przekonać, że warto wdrażać program TWI. Autor przedstawia kilka projektów wdrożeniowych, które zakończyły się sukcesem. Książka jest w pewnym stopniu zebraniem ciekawych artykułów typu case studies.

Dla kogo?

Dla osób, które chcą się przekonać, że warto wdrażać TWI i dla osób, które szukają wymiernych korzyści z wdrożenia (poprawy KPIs).

The TWI Facilitator’s Guide: How to Use the TWI Programs Successfully

Donald A. Dinero

Autor reklamuje swoją książkę jako jedyną, która pokazuje w praktyce jak wdrożyć program TWI skutecznie. Książka jest bardzo ciekawą lekturą jednak nie jest żadnym przełomem w zakresie wdrażania programu TWI. Autor skupia się na zdefiniowaniu głównego problemu przy braku skuteczności wdrażania TWI – kultury organizacyjnej. Jest to dość oczywisty problem i dotąd poruszany przez wielu innych autorów. Niemniej pozycja jest interesująca. W dużej mierze nastawiona na czynnik budowania kultury organizacji.

Dla kogo?

Dla osób, które chcą dowiedzieć się jak zmienić kulturę organizacji, aby skutecznie wdrożyć program TWI.

Getting to Standard Work in Health Care: Using TWI to Create a Foundation for Quality Care

Patrick Graupp i Martha Purrier

Książka stanowi przykład wdrożenia programu TWI w służbie zdrowia. Książka ma charakter podstawowy, jednak dla osób na co dzień działających w obszarze służby zdrowia ma zapewne charakter zaawansowany. Książka pokazuje, że program TWI może być wdrażany wszędzie, gdzie występuje praca człowieka.

Dla kogo?

Dla osób, które interesują się wdrażaniem programu TWI poza środowiskiem produkcyjnym i dla osób, które prowadzą badania naukowe.

Lean Office and Service Simplified: The Definitive How-To Guide

Drew Locher

Książka poświęcona jest zastosowaniu filozofii Lean Management w otoczeniu biurowym. Fundamentem w Lean jest standaryzacja pracy. W książce autor jednoznacznie daje do zrozumienia czytelnikom, że jeżeli standaryzacja pracy to wyłącznie zgodnie z programem TWI. Autor prezentuje praktyczne przykłady zastosowania Instrukcji Pracy TWI w otoczeniu biurowym.

Dla kogo?

Książka dla osób, które chcą wdrożyć standaryzację pracy wg programu TWI w otoczeniu biurowym.

Implementing Standardized Work: Training and Auditing

Alain Patchong

Książka przede wszystkim opisuje zagadnienie standaryzacji pracy, w której metody z program TWI są fundamentem. Autor duży nacisk kładzie na opis metody TWI Instruowanie Pracowników. Zaprezentowane są również instrukcje pracy. Bazując na przykładach pokazanych przez autora nie są to naszym zdaniem wzorcowe Instrukcje TWI. Niemniej mogą być one pewną inspiracją, kiedy ktoś projektuje standardy w swojej organizacji. Autor opisuje ponadto jak powinien wyglądać pierwszy dzień w pracy, jak poprowadzić instruktaż, jak zarządzać tym procesem i przede wszystkim jak go audytować.

Dla kogo?

Dla osób zainteresowanych standaryzacją pracy i wykorzystaniem do niej metody TWI Instruowanie Pracowników. Książka również dla osób, które chcą dowiedzieć jak zarządzać procesem instruowania pracowników.