Jeżeli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia, posiadać swój profil na liście praktyków TWI oraz mieć dostęp do forum wymiany wiedzy, musisz spełnić przynajmniej jeden z dwóch warunków:

 1. Posiadać dyplom Trenera TWI (ukończony kurs Train the Trainer) certyfikowany przez jedną z renomowanych film doradczo – szkoleniowych.
 2. Poprowadzić przynajmniej jeden projekt wdrożeniowy TWI w swojej organizacji (wybrana metoda) i przedstawić krótkie studium przypadku z wdrożenia.

 

Jeżeli spełniłeś jeden z tych warunków to zgłoś swoją kandydaturę do Polskiego Stowarzyszenia Praktyków TWI. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest bezpłatne.

Formularz zgłoszeniowy

  Ukończyłam/-em kurs Train the Trainer (można wybrać kilka):

  Załącz skan certyfikatu ukończenia kursu albo krótkie studium przypadku z wdrożenia TWI przez Ciebie w Twojej organizacji (opis + wyniki).

  usuń

  usuń

  usuń

  usuń

  usuń

  Dodaj plik (można dodać kilka)