LeanTrix

TWI – praktyczne case study z wdrożenia metody Instruowanie Pracowników w KK Wind Solutions Poland

Na stronie Lean Enterprise Institute Polska ukazał się artykuł o wdrożeniu programu TWI w firmie KK Wind Solutions. Artykuł jest bardzo ciekawy i pokazuje, jak program TWI pomaga rozwiązać problem dużej rotacji pracowników. KK Wind Solutions w Szczecinie produkuje systemy elektryczne do turbin wiatrowych i zatrudnia około 650 osób. W ostatnich latach popyt na produkty firmy…